Галяс Олександр Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Галяс Олександр Андрійович


Галяс Олександр Андрійович

ГАЛЯ́С Олександр Андрійович (02. 01. 1938, м-ко Карлівка, нині місто Полтав. обл. – 10. 12. 2001, Дніпропетровськ) – гірничий інженер-геофізик. Д-р тех. н. (1987). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1962). Працював у Дніпропетровську: в Ін-ті геотех. механіки АН УРСР (1962–90): від 1969 – ст. н. с., від 1987 – зав. лаб. термомех. і електрофіз. руйнування гірських порід; у м. Чорнобиль (Київ. обл.): у ВО «Спецатом» (1990–92), у міжрегіон. наук.-тех. центрі «Укриття» (1992–95), у регіон. упр. організац.-тех. діяльності підпр-в зони відчуження (1996–97); у м. Прип’ять (Київ. обл.): на держ. спец. підпр-ві регіон. моніторингу довкілля і дозиметрич. контролю (1997–98). Основні напрями наук. досліджень: розробка теор. основ і створення тех. засобів комбінов. термомех. руйнування міцних гірських порід.

Пр.: Основы термомеханического разрушения горных пород. К., 1972 (співавт.); Экспериментальное определение термических напряжений при воздействии на горную породу движущегося источника тепла // Методы и средства разрушения горных пород: Сб. науч. тр. Ин-та геотех. механики АН УССР. К., 1980; Новые направления интенсификации процесса термомеханического разрушения горных пород // Интенсификация процессов разрушения горных пород: Сб. науч. тр. Ин-та геотех. механики АН УССР. К., 1986.

Статтю оновлено: 2006