Гамаюнова Валентина Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Гамаюнова Валентина Василівна

ГАМАЮ́НОВА Валентина Василівна (23. 02. 1954, с. Ясна Поляна Генічес. р-ну Херсон. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1995), проф. (1999). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1976). Відтоді працювала в Ін-ті землеробства пд. регіону УААН (Херсон): від 1995 – заст. дир. з наук. роботи, від 1998 – дир., від 2000 – зав. відділу агрохімії; від 2003 – зав. каф. ґрунтознавства та агрохімії Херсон. аграр. ун-ту. Спрогнозувала зміни осн. показників родючості тривало зрошуваного темно-каштанового ґрунту; встановила оптимал. параметри вмісту рухомих елементів живлення в ґрунті для с.-г. культур, на основі яких визначають дозу внесення добрив. Удосконалює систему удобрення зрошув. земель Пд. України.

Пр.: Особливості застосування добрив в умовах зрошення з врахуванням охорони навколишнього середовища // Екологія та с.-г. вироб-во. К., 1992 (співавт.); Зміни органічної речовини тривало зрошуваного темно-каштанового ґрунту в зв’язку із застосуванням добрив // Зрошув. землеробство. К., 1994. Вип. 39; Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения // ВАН. 1997. № 5 (співавт.); Влияние систематического применения азотных удобрений на урожай и качество культур в условиях орошения на юге Украины // Агрохимия. 1997. № 2; Посібник по еколого-ґрунтовому моніторингу родючості зрошуваних ґрунтів. Х., 2004 (співавт.).

Літ.: Філіп’єв І. Д. Гамаюнова Валентина Василівна // Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби. Кн. 8. К., 2003.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
І. Д. Чернишов . Гамаюнова Валентина Василівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28531 (дата звернення: 28.02.2021).