Ганкевич Климентій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Ганкевич Климентій Миколайович

ГАНКЕ́ВИЧ Климентій Миколайович (02. 09. 1842, с. Настасів, нині Терноп. р-ну Терноп. обл. – 14. 11. 1924, Чернівці) – мовознавець, філософ, педагог. Д-р філософії і вільних наук (1868). Закін. семінарію УГКЦ у Львові (1866), навч. у Львів. ун-ті. Від 1868 учителював у г-зіях Перемишля, Бережан, Станіслава (нині Івано-Франківськ), Чернівців. Був в опозиції до польс. партій, обирався чл. повіт. ради у Станіславі (1872). У Чернівцях розгорнув активну громад.-культур. діяльність, зокрема в т-вах «Руська бесіда» та «Буковинська руська рада», останню з часом очолив. 1875–87 – у Чернів. ун-ті: секр., викл. з укр. літ-ри та філософії, засн. і кер. академ. т-ва «Союз» при Ун-ті. 1887 очолив редакцію реліг. г. «Мир». Наук. праці Г. з філології та філософії друкувалися в укр., нім. і польс. періодиці. Окремими виданнями вийшли: «Grundzüge der slavischen Philosophie» («Основні риси слов’янської філософії», 1869; 1873), «Короткий нарис психології для ужитку в школах середніх» (1874), «Życie, pisma, system filozoficzny Bronislawa Trentowskiego» (1871), «Система наголосів у мовах: санскритській, грецькій і українській» (1875), «Археологічно-бібліографічна виставка Ставропігійського Інституту» (1888), «Katalog dokumentów odnoszących się do Fedorowiczów w archiwum okieńskiem» (1890). Дослідження Г. про наголос в укр. мові продовжили мовознавці І. Верхратський, Я. Гануш. У наук. працях з філософії Г. виступав проти матеріалізму і дотримувався т. зв. реал. ідеалізму. В реліг.-філос. питаннях стояв на суто християн. позиціях. Учасник світ. конгресу психологів (Мюнхен, 1896). Підтримував наук. зв’язки з багатьма європ. вченими.

Пр.: Психологія. 1868; Про народну філософію малорусинів. 1875; Історія і критика матеріалізму і дарвінізму. 1877; До питання вивчення українського наголосу. 1877; Найновіший філософський рух у слов’ян. 1880; Реалізм у літературі і науці. 1882; До питання народної етимології в українській мові. 1888.

Літ.: Баб’як П. Ганкевич Климентій // Укр. журналістика в іменах. Л., 1997. Вип. 4.

ДА: ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ. Відділ рукописів. Ф. 167, од. зб. 673.

П. Г. Баб’як

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
П. Г. Баб’як . Ганкевич Климентій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28592 (дата звернення: 23.04.2021)