Гапонов Юхим Антонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гапонов Юхим Антонович

ГАПО́НОВ Юхим Антонович (15(27). 10. 1886, м-ко Оріхів Таврій. губ., нині місто Запоріз. обл. – 1976, Одеса) – геолог, гідрогеолог, палеонтолог. Проф. (1929). Закін. природничий відділ фіз.-мат. ф-ту Новорос. ун-ту (Одеса, 1912). У 1914 – чл. експедиції з гідрогеол. досліджень Тираспіл. пов. Херсон. губ. 1916–17 – ст. асист. евакуйов. до м. Ростов-на-Дону (Росія) Варшав. ун-ту; 1918 – доц. каф. геології Новорос. ун-ту; 1919 – доц. Одес. фіз.-мат. ін-ту, Одес. ІНО, Одес. індустр. ін-ту, Одес. інж.-меліорат. ін-ту, Одес. ін-ту комунал. буд-ва; 1919–20 – гідрогеолог упр. землеробства; 1920 – чл. меліорат. підвідділу Губернського земел. відділу; 1922–30 – зав. відділу Пд. крайової меліорат. установи; 1930– 41 – кер. сектору Укр. НДІ гідротехніки і меліорації, водночас 1933–76 – в Одес. ун-ті: проф. каф. геології і гідрогеології, декан геол.-ґрунтознав. ф-ту (1945– 52). Займався вивченням підзем. водонос. горизонтів Пд. України. 1928 склав каталог з картою бурових свердловин Пд. України. 1953 очолював експедицію Одес. ун-ту з вивчення геол. будови р-ну проектованого Кахов. водосховища, розробив стратиграфію четвертин. покладів долини Дніпра за Кахов. поперечником, з’ясував гідрогеол. будову регіону. Вивчав континентал. неогенові фації пд.-зх. України. Встановив стратигр. значення давніх ссавців еласмотерію та динотерію. Голова секції гідрогеології Наук.-тех. т-ва, чл. правління Наук. інж.-тех. т-ва водопостачання (1936–39).

Пр.: Рельеф и подземные воды юга Украины // Тр. Южной обл. орг-ции по изучению с.-х. мелиораций. О., 1923. Вып. 1; Гидрогеологический разрез через Тирасполь, Николаев и Качкаровку // Там само. 1924. Вып. 2; Каталог буровых скважин и гидрогеологическая карта юго-западной части Украины // Там само. 1928. Вып. 13; Нова знахідка еласмотерія в долині Куяльницького лиману поблизу м. Одеса // Пр. Одес. держ. ун-ту. Сер. геол. та геогр. наук. 1957. Т. 147, вип. 4; Нижня щелепа дінотерія з меотичних відкладів долини В. Куяльника // Там само. Вип. 5; Лессы и лессовидные суглинки террас левобережья нижнего Днестра // Четвертичный период. К., 1961 (співавт.).

Літ.: Яцько І. Я. Геологія // Історія Одес. держ. ун-ту за 100 років. К., 1968; Амброз Ю. А., Зелинский И. П. Развитие наук о Земле // Очерки развития науки в Одессе. О., 1995.

Ю. О. Амброз, І. І. Калантиренко

Стаття оновлена: 2006