Гарбер Рувим-Йосель Гіршович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гарбер Рувим-Йосель Гіршович


Гарбер Рувим-Йосель Гіршович

ГА́РБЕР Рувим-Йосель Гіршович (01 (13). 01. 1909, Одеса – 07. 02. 2001, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1942), проф. (1944). Премія 1-го ступ. АН УРСР (1941), премія ім. К. Синельникова НАНУ (1998). Закін. Одес. індустр. ін-т (1931). Від 1935 – у Харків. фіз.-тех. ін-ті (нині ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ): від 1938 – зав. лаб., від 1949 – нач. відділу, від 1957 – нач. лаб. фізики кристалів, від 1979 – ст. н. с.-проф.; водночас 1957–75 – проф. Харків. пед. ін-ту. Дослідж. у галузі фізики міцності і пластичності кристалів. Відкрив явища утворення пруж. двійникування кристалів (1938), низькотемператур. рекристалізації та полігонізації деформов. кристалів під час відпалу, спікання металів у вакуумі і програм. зміцнення матеріалів. Провадив дослідж. механізмів пластич. деформації та руйнування монокристалів і полікристалів металів, зокрема урану, берилію, цирконію; фазових перетворень у металах і сплавах; структури кристалів на атом. рівні за допомогою створеного ним автоіон. мікроскопа; з матем. моделювання дефектної структури кристалів і визначення геом. і енергетич. характеристик дислокацій, меж розподілу; отримання водню за допомогою радіолізу водомістких кристаліч. матеріалів.

Пр.: Образование упругих двойников при двойниковании кальцита // Докл. АН СССР. 1938. Т. 21; Физика прочности кристаллических тел // УФН. 1960. Т. 70, вып. 1 (співавт.); Упрочнение висмута при программном нагружении // ФХММ. 1961. Т. 11, вып. 1 (співавт.); Понижение критических напряжений движения и размножения дислокаций при многократном изгибе // ФТТ. 1965. Т. 7 (співавт.); Механическая прочность микрокристаллов вольфрама // Докл. АН СССР. 1967. Т. 174, № 5 (співавт.); Обратимая пластичность кристаллов. Москва, 1991 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006