Краснобаєв Віктор Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Краснобаєв Віктор Анатолійович


Краснобаєв Віктор Анатолійович

КРАСНОБА́ЄВ Віктор Анатолійович (05. 02. 1951, Харків) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1990), проф. (1991). Закін. Харків. вище військ. уч-ще (1973), де відтоді й працював; від 1997 – у Харків. тех. ун-ті с. госп-ва: проф. каф. переробки та зберігання с.-г. продукції, від 2000 – автоматизації та комп’ютерно-інтегров. техно­логій. Розробляє теор. основи синтезу структур надшвидкодіючих процесорів обробки інфор­мації у реал. часі, методи забезпечення надійності функціонування обчислюв. засобів, що за­с­­тосовуються у інформ.-керуючих системах; впроваджує пере­шко­достійкі коди, що пред­ставлені у системі залишк. класів, для підвищення вірогідності функ­ціонування склад. систем та об’єк­­тів широкого призначення.

Пр.: Основы эксплуатации радио­­электронной аппаратуры. Х., 1993 (спів­авт.); Алгоритм реализации операции модульного умножения в СОК // ЭМ. 1993. № 5 (спів­авт.); Помехоустойчивое кодирование в АСУ. Х., 1995 (спів­авт.); Методы повышения надежности спец­процессоров средств связи и АСУ. Х., 1996; Автоматизовані системи керуван­ня технологічними процесами: Підруч. Х., 2006 (спів­авт.); Методологія систем­ного аналізу технічних систем: Підруч. Х., 2009 (спів­авт.); Основи побудови АСУ: Підруч. Х., 2010 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014