Гарвардська бібліотека давнього українського писменства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гарвардська бібліотека давнього українського писменства

«ГА́РВАРДСЬКА БІБЛІОТЕ́КА ДА́ВНЬОГО УКРАЇ́НСЬКОГО ПИСЬМЕ́НСТВА» («Harvard Library of Early Ukrainian Literature») – видавнича серія Українського наукового інституту Гарвардського університету. Складова частина «Гарвард. проекту», присвяченого 1000-літтю хрещення України-Русі. Автор проекту і засн. – О. Пріцак. Започатк. у 2-й пол. 1980-х рр. і оплачувана з пожертвувань укр. громадськості Пн. Америки, серія мала охопити осн. твори укр. середньовіч. і ранньо-модерного («досекулярного») письменства та дух. культури. Була запланована в трьох підсеріях: тексти (переважно факсимільні вид.), корпус перекладів англ. мовою із об’ємними наук. вступами та коментарями, переклади сучас. укр. мовою. У первісному варіанті кожна із підсерій була розпланована на 40 томів. Продовжуючи і розвиваючи концепцію засн. 1973 Укр. наук. ін-ту Гарвард. ун-ту, серія мала подвійну мету: по-перше, стверджувати укр. дух. культуру у світі, передусім на Зх., і тим самим нагадувати світовій громадськості про Україну, про її вклад у світову культуру і про те, що вона – хоч тоді ще в тіні імпер. «центру» – є осн. дух. спадкоємцем хрещення 988 р. (яке в СРСР відзначалося тільки у рос. контексті); по-друге, звернути увагу укр. громадськості, як у діаспорі, так і в Україні, на скарби вітчизн. духовності – саме на те, що в СРСР послідовно приховувалося й заборонялося. Нині томи виходять мірою їх опрацювання. У корпусі англомов. перекладів видано 7 томів: 1-й т. – «Києво-Печерський патерик» (1989); 2-й т. – «Агіографія Київської Русі» (1992); 3-й т. – «Льва Кревзи “Оборона церковної єдності” (1617) і Захарія Копистенського “Палінодія” (1620– 1623)» (1995); 4-й т. – «Житіє Паїсія Величковського» (1989); 5-й т. – «Проповіді і риторика Київської Русі» (1991); 6-й т. – «Повчальна проза Київської Русі» (1994); 7-й т. – «Вибрані твори Мелетія Смотрицького» (2005). У корпусі текстів видано: 1-й т. – «Зібрані твори Мелетія Смотрицького»; 2-й т. – «Євангеліє учительноє» Мелетія Смотрицького; 3-й т. – факсимільні «Obrona jedności cerkiewnej...» Л. Кревзи і «Палінодія...» З. Копистенського; 4-й т. – факсимільні «Патерикон...» С. Косова і «Τερατουργημα...» А. Кальнофойського; 5-й і 6-й т. – «“Діаріюш подружни” і інші писання Пилипа Орлика»; 8-й т. – «Київський і Галицько-волинський літописи»; 9-й т. – «Літопис Григорія Грабянки»; 10-й т. – «“Повість временних літ”, зведення і парадосіс» (у 3-х книгах). У серії перекладів сучас. укр. мовою вийшли твори Г. Сковороди у 2-х томах (1994).

Г. Грабович

Стаття оновлена: 2006