Гаркавий Анатолій Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гаркавий Анатолій Дмитрович

ГАРКА́ВИЙ Анатолій Дмитрович (01. 04. 1937, с. Широке, нині смт Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1995), проф. (2002). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1960). Працював на вироб-ві; ст. н. с. Центр. НДІ механізації й електрифікації тваринництва пд. зони СРСР (Запоріжжя, 1971– 75); зав. відділу механізації НДІ с. госп-ва нечорнозем. зони УРСР (с. Грозине Коростен. р-ну Житомир. обл., нині Ін-т с. госп-ва Полісся УААН, Житомир; 1975– 91); зав. лаб. механізації, технології заготівлі і зберігання кормів Ін-ту кормів УААН (Вінниця, 1991–99); зав. каф. експлуатації машинно-трактор. парку і ремонту машин Вінн. аграр. ун-ту (від 1997). Вивчає питання механізації кормовиробництва та оцінки технології і комплексів машин на конкурентоспроможність. Працює над підвищенням ефективності використання машин в аграр. вироб-ві.

Пр.: Зниження енергозатрат у тваринництві і кормовиробництві. К., 1989; Комплексна механізація кормовиробництва. К., 1992; Методика біоенергетичної оцінки технологій виробництва продукції тваринництва і кормів. В., 1997; Соціально-економічна оцінка машин для аграрного сектора на стадії розробки // Техніка в с.-г. вироб-ві: Зб. наук. пр. Кіровогр. тех. ун-ту. 2003. Вип. 13; Оцінка технології і машин на конкурентоспроможність. В., 2003; Інтелектуальна власність в аграрному виробництві. В., 2004.

В. Ф. Петриченко

Стаття оновлена: 2006