Гаркуша Іван Данилович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гаркуша Іван Данилович


Гаркуша Іван Данилович

ГАРКУ́ША Іван Данилович (29. 05. 1923, с. Радалівка, нині Глобин. р-ну Полтав. обл. – 29. 09. 2000, Харків) – фахівець у галузі турбінобудування. Д-р тех. н. (1976), проф. (1982). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. авіац. ін-т (1950), Одес. електротех. ін-т (1955). Працював у Харків. вищому авіац.-інж. військ. уч-щі (1950–62); Харків. вищому військ. командно-інж. уч-щі (1962–76); від 1976 – у Харків. тех. ун-ті с. госп-ва: 1977–98 – зав. каф. теор. механіки та теорії механізмів і машин, від 1998 – проф. цієї ж каф. Досліджував проблеми теплового навантаження, тепловіддачі та температур. поля в авіадвигунах і турбомашинах.

Пр.: Экспериментальное определение локальных коэффициентов теплоотдачи в турбомашинах // ИФЖ. 1963. № 11; Температурное поле диска постоянной толщины при неоднородных граничных условиях третьего рода // Самолетостроение и техника воздушного флота. 1968. Вып. 13; Температурное поле многодискового ротора турбомашины // Энергет. машиностроение. 1973. Вып. 14; Расчетное исследование влияния геометрических параметров характеристик тракта отбора на изменение параметров пара // Там само. 1994. Вып. 12 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006