Гармонійний розвиток особистості - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гармонійний розвиток особистості

ГАРМОНІ́ЙНИЙ РО́ЗВИТОК ОСОБИ́СТОСТІ – процес її становлення і розвитку на послідовних вікових етапах та сукупність відповідних результатів на кожному етапі за умови, що вказаний процес і його результати узгоджуються із принципами гармонії. Г. р. о. є одним із визначал. орієнтирів гуманістично зорієнтов. психології, педагогіки, освіт. та молодіж. політики. У гармонізації особистіс. розвитку виділяють два аспекти: екстенсивний (поєднання належ. здобутків у фіз., розумов., соц., морал., естет. розвиткові; достатнє оволодіння різними сферами діяльності, сторонами взаємодії з навколиш. світом); інтенсивний (тісний, органіч. зв’язок властивих даній людині здібностей, об’єдн. навколо спільного центру, зокрема життєвого, профес. покликання; додержання міри у співвідношенні якостей, що суперечать одна одній, напр., налаштованість на спілкування з ін. людьми і на усамітнення; доброякіс. перебіг криз. періодів у функціонуванні особистості, відкритість до конструктив. їх розв’язання). Педагог або практ. психолог задля гармонізації особистіс. розвитку, подолання дисгармонії вивчає індивід. своєрідність підопічного, стимулює його активність у вказ. напрямі.

Літ.: Лазурский А. Ф. Классификация личностей. Ленинград, 1924; Додонов Б. И. Гармоническое развитие и типологическое своеобразие личности // Психология формирования и развития личности. Москва, 1981; Костюк Г. С. Принцип развития в психологии // Избр. психол. труды. Москва, 1988; Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. К., 2003.

Г. О. Балл

Стаття оновлена: 2006