Гастроентерології Інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гастроентерології Інститут

ГАСТРОЕНТЕРОЛО́ГІЇ Інститут АМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми гастроентерології. Засн. 1965 у Днiпропетровську як НДI гастроентерологiї, від 1993 – Укр. НДІ гастроентерології, від 2000 – сучасна назва. В структурі Ін-ту – 5 наук.-клін. відділ. (захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, захворювань печінки та підшлунк. залози, захворювань кишковика, хірургії органів травлення, діагностичний); 3 допоміжні клін. підрозділи (фізіотерапевт. та патол.-анатом. відділ., клініко-діагност. лаб.); 4 наук. лаб. та 2 наук. відділи. Осн. напрями наук. дослідж.: теор. основи та методол. аспекти орг-цiї й удосконалення системи гастроентерол. допомоги на базi вивчення епiдемiологiї захворювань системи органiв травлення; етiологiя, патогенез та клiн. перебiг найпоширеніших гастроентерол. захворювань; розроблення методiв профiлактики, дiагностики гастроентерол. патологiї, лiкування та реабiлiтацiї хворих. Співроб. Iн-ту започаткували низку нових напрямiв у гастроентерологiї: моделювання гастроентерол. патологiї; дослідж. психосоматич. проблем при гастродуоденал. патологiї, порушень холесекрецiї; ендокринна гастроентерологiя тощо, а також розробили лікар. засоби: 10-відсотк. розчин гліцерину для ін’єкцій, альгурин, ентерофар, сугаст, ліобіл. Нині в Ін-ті працюють 49 н. с., з них – 1 чл.-кор. АМНУ, 6 д-рів та 28 канд. мед. н. Серед відомих науковців – В. Ананьєв, Я. Березницький, П. Кришень, Ю. Рафес, Ю. Фiлiппов, І. Шелекетiна. Від 1969 Ін-т видає зб. «Гастроентерологія», від 2000 – ж. «Сучасна гастроентерологія» (разом з Ін-том терапії АМНУ). Iн-т є навч. базою для пiслядиплом. пiдготовки лiкарiв та наук.-мед. працiвникiв. Дир. – Є. Поляков (1965– 67), П. Кришень (1967–87), Ю. Фiлiппов (від 1987).

Г. С. Максименко

Стаття оновлена: 2006