Гафт Леонід Шевельович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гафт Леонід Шевельович

ГАФТ Леонід Шевельович (07. 05. 1921, Харків – 17. 05. 1995, Донецьк) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1983). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Всесоюз. заоч. політех. ін-т (Москва, 1953). У 1947–59 – співроб. харків. н.-д. ін-тів (буд. матеріалів, фіз.-тех. АН УРСР, радіофізики й електроніки АН УРСР); 1959–62 – ст. інж. Ін-ту гірн. справи АН УРСР (Донецьк); від 1962 – в Ін-ті економіки пром-сті АН УРСР (Донецьк): 1964–74 – зав. відділу матем. методів і ЕОМ в економіці, 1974– 86 – зав. відділу проблем створення АСК; від 1986 – у Донец. ін-ті рад. торгівлі (нині Донец. ун-т економіки і торгівлі): 1988– 95 – зав. каф. інформатики та АСК. Працював над теор. і практ. проблемами застосування екон. -матем. методів та ЕОМ в упр. вироб-вом, процесах створення та освоєння нової техніки.

Пр.: Научные основы создания автоматизированных систем управления производством. К., 1974 (співавт.); Автоматизация управления созданием и освоением новой техники. К., 1978; Методологические проблемы создания АСУ. К., 1980; Повышение эффективности АСУП: Концепция и опыт. К., 1985 (співавт.); Экономика вычислительных центров и правовое обеспечение их деятельности. Д., 1987 (співавт.)

Л. О. Збаразька

Стаття оновлена: 2006