Гачкевич Олександр Романович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гачкевич Олександр Романович

ГАЧКЕ́ВИЧ Олександр Романович (02. 07. 1944, с. Журатин Буського р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла та математичної фізики. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1993). Премія ім. М. Крилова НАНУ (1998). Закін. Львів. ун-т (1965). Від 1972 працює в Ін-ті приклад. проблем механіки і математики НАНУ (до 1978 – Львів. філія матем. фізики Ін-ту математики АН УРСР): 1986–95 – зав. лаб. матем. моделювання і оптимізації термомех. процесів у електропровід. тілах, від 1995 – зав. відділу теорії фіз.-мех. полів; за сумісн. 1979–83 та 1992–94 (проф.) – у Львів. ун-ті. Здійснює матем. моделювання та оптимізацію зумовлених дією зовн. електромагніт. поля радіо- та інфрачервоного діапазонів мех., теплових, дифузійних процесів у твердих електропровід. тілах, здатних до намагнічування і поляризації.

Пр.: Термоупругость электропроводных тел. К., 1977 (співавт.); Термомеханика электропроводных тел при воздействии квазиустановившихся электромагнитных полей. К., 1992; Оптимальный нагрев внешней средой кусочно-однородных оболочек вращения при наличии внутренних источников тепла // ПМ. 1995. Т. 31, № 11 (співавт.); Modele i metody matematyczne w zagadnieniach brzegowych termomechaniki ciał przewodzących. Opole, 1999 (співавт.).

Статтю оновлено: 2006