Гебраїстична історико-археологічна комісія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гебраїстична історико-археологічна комісія

ГЕБРАЇСТИ́ЧНА ІСТО́РИКО-АРХЕОЛОГІ́ЧНА КОМІ́СІЯ при ВУАН – перша науково-дослідницька академічна установа, що вивчала проблеми юдаїзму. Створ. 1919 з ініціативи групи київ. істориків і за підтримки академіків Д. Багалія та А. Кримського при Істор.-філол. відділі ВУАН з метою зібрання та впорядкування матеріалів з історії євреїв України. Склад комісії не був сталим. У різні роки в ній працювали історики Д. Бродський, Д. Вайнштейн, І. Галант, гебраїст В. Іваницький, філолог В. Рибинський. Комісія зібрала унікал. колекцію документів із різних аспектів політ., екон., реліг. та культур. життя євреїв України, видала серію наук. праць з юдаїзму. Підтримувала наук. контакти з євр. установами Зх. Європи. Впродовж усього періоду свого існування зазнавала ідеол. тиску з боку рад.-парт. кер-ва УСРР за «націоналізм і буржуазність». Ліквідована 1929.

Літ.: Гринбаум А. Еврейская наука и научные учреждения в Советском Союзе: 1918–1953 // Евреи в России. Москва; Иерусалим, 1994; Погребинская И. История еврейских научных учреждений на Украине (1919–1949 гг.) // Євр. наук. установи в Україні у 20–30-ті рр. 20 ст. К., 1997; Хитерер В. Еврейская историко-археографическая комиссия Всеукраинской Академии наук // Документы, собранные Евр. историко-археогр. комиссией ВУАН. К.; Иерусалим, 1999.

Л. В. Гриневич

Стаття оновлена: 2006