Геваза Юрій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геваза Юрій Іванович

ГЕВА́ЗА Юрій Іванович (24. 05. 1945, с. Перечин, нині смт Закарп. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1992), проф. (2004). Закін. Ужгород. ун-т (1968). Працював на Дослід. вироб-ві Ін-ту орган. хімії НАНУ (Київ): нач. центр. завод. лаб. (1983–92 і 1997–99), дир. (1992– 97); від 1999 – проф. Київ. торг.-екон. ун-ту. Досліджує реакції електрофільного приєднання до ненасичених біфункціонал. сполук, що супроводжуються утворенням гетероциклів.

Пр.: Электрофильная внутримолекулярная циклизация олефинов. К., 1990; Стереоконтроль в реакциях электрофильной внутримолекулярной циклизации функциональнозамещенных олефинов // УХЖ. 1993. Т. 59, № 11 (співавт.); Реакции электрофильной внутримолекулярной циклизации алкенил- и алкинилзамещенных гетероциклов, протекающие с участием их нуклеофильных центров // Там само. 2002. Т. 68, № 12 (співавт.); Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів: Навч. посіб. Ч. 2. К., 2003 (співавт.); Експертиза наркотичних речовин: Навч. посіб. К., 2005 (співавт.).

Літ.: Інститут органічної хімії НАН України. 70 років. К., 2009.

Н. І. Мазуренко

Стаття оновлена: 2016