Гейко Дмитро Єфремович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гейко Дмитро Єфремович

ГЕ́ЙКО Дмитро Єфремович (25. 04. 1926, с. Запсілля, нині Краснопіл. р-ну Сум. обл. – 15. 07. 1999, Харків) – лікар-патологоанатом. Д-р мед. н. (1970), проф. (1975). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. мед. ін-т (1953), де відтоді й працював: проф. каф. патол. анатомії (від 1975), водночас 1974–86 – декан педіатр. ф-ту. Досліджував проблеми заг. патол. анатомії, патол. анатомії серц.-судин. системи та післяопераційних легеневих ускладнень, туберкульозу. Співавтор перекладу укр. мовою підручника А. Струкова та В. Сєрова («Патологічна анатомія». Х., 1999).

Пр.: Послеоперационные легочные осложнения при крупных операциях на органах брюшной полости // Актуал. вопр. теор. и клин. медицины: Мат. науч. конф. Х., 1968; Клинико-морфологические особенности послеоперационных легочных осложнений у пожилых людей // Сб. науч. тр. Харьков. мед. ин-та. 1969; Послеоперационные легочные осложнения у детей раннего возраста // Значение биопсии в педиатрии, морфологии болезней перинатального периода и детских инфекционных болезней: Тезисы докл. 3-й Всесоюз. науч. конф. детских патологоанатомов. Х., 1985 (співавт.); К вопросу о взаимоотношениях между послеоперационными ателектазами легких и пневмониями // Функцион. морфология: Сб. науч. тр. Х., 1993.

Літ.: Вчені ХДМУ.

М. О. Клименко

Стаття оновлена: 2006