Гейманович Захар Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гейманович Захар Йосипович


Гейманович Захар Йосипович

ГЕЙМАНО́ВИЧ Захар Йосипович (1884, Харків – 03. 11. 1948) – лікар-нейрохірург. Брат О. Геймановича. Д-р мед. н. (1935, без захисту дис.), проф. (1932). Закін. Харків. ун-т (1909). Працював лікарем у Харкові, Берліні та Ростові-на-Дону. Від 1922 – в Укр. психоневрол. академії (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМНУ, Харків), де створив і очолював першу в СРСР лаб. експерим. нейрохірургії та топогр. анатомії нерв. системи; водночас – зав. хірург. відділ. одної з лікарень Харкова, на базі якої заснував першу в Україні нейрохірург. клініку (1931); від 1935 – зав. каф. нейрохірургії 2-го Харків. мед. ін-ту; під час 2-ї світ. війни – військ. лікар. Основні напрями наук. досліджень: хірургія інфекц. захворювань, нейрохірург. анатомія, оперативна та експерим. хірургія нерв. системи, ортопедія при нерв. захворюваннях, пластична хірургія.

Пр.: К учению о системных заболеваниях скелета // ВД. 1924. № 11–13; Нейрохірургія: Історія і досвід українських хірургів // Хірургія УРСР. К., 1938; Военно-травматологические поражения позвоночника и спинного мозга. Тюмень, 1943; Огнестрельные поражения периферических нервов и их лечение. Омск, 1943; Радикальная операция при мозговых абсцессах, осложненных менингитом, и значение сульфамидотерапии // Травматич. поражения центр. и периферич. нерв. системы. К.; Х., 1946; Нейрохирургическая работа в поздние периоды после травмы // Госпитал. дело в УССР: По мат. 2-го пленума госпитал. совета Наркомздрава УССР, апр. 1945. К., 1947.

Літ.: Павлонский Я. М. К двадцатипятилетнему юбилею научной, врачебной, педагогической и общественной деятельности проф. Захария Иосифовича Геймановича // Сов. психоневрология. 1937. № 6; Список работ и докладов проф. З. И. Геймановича // Там само; Павлонский Я. М. Проф. З. И. Гейманович: Некролог // ВН. 1949. № 2; Гонтмахер М. А. Евреи на донской земле. Ростов-на-Дону, 1999.

Статтю оновлено: 2006