Гейманович Олександр Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гейманович Олександр Йосипович


Гейманович Олександр Йосипович

ГЕЙМАНО́ВИЧ Олександр Йосипович (22. 07(03. 08). 1882, Харків – 18. 04. 1958, там само) – лікар-психоневролог. Брат З. Геймановича. Д-р медицини (1928, без захисту дис.). Навч. у Харків., закін. Моск. ун-т (1908), де й працював у неврол. та психіатр. клініках; 1911–18 – у Харків. жін. мед. ін-ті. Засн. (1920) та перший дир. (до 1932), віце-президент (1932– 37), кер. неврол. клініки та гістограф. лаб. (1937–58) Укр. психоневрол. ін-ту (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології, Харків). Вивчав інфекц. психози, судинні захворювання, питання хірург. невропатології, нейроонкології. Вперше описав епідеміч. енцефаліт на тер. України; запропонував систематику пухлин нерв. системи; отримав нові дані про повітряну контузію. Автор клін.-морфол. класифікації висип. тифу. Досліджував клініку та гістопатію Альцгеймерів. синдрому (хвороба Гаккебуша–Гейєра–Геймановича).

Пр.: О системе «асемических» психозов старости с атрофическими очагами в мозге // Клиника и патанатомия альцгеймеров. болезни: Сб. статей. Х., 1915 (співавт.); Материалы к неврологии войны. Х., 1916; Экспериментальный эпидемический энцефалит кроликов. Х., 1926; К сравнительной патологии инфекционных поражений нервной системы // ВД. 1938. № 11–12; Неврологическая характеристика гипертонической болезни // Там само. 1949. № 9 (співавт.); Ранняя диагностика и профилактика инфекций нервной системы // Вопр. профилактики и предупредительного лечения нерв. и псих. заболеваний. Х., 1956–57.

Літ.: Александр Иосифович Гейманович // Проблемы неврологии и психиатрии. К., 1939; Профессор А. И. Гейманович (невропатолог): К 70-летию со дня рожд. // ВН. 1952. № 6; Вчені ХДМУ.

Статтю оновлено: 2006