Гейченко Валентина Петрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гейченко Валентина Петрівна


Гейченко Валентина Петрівна

ГЕ́ЙЧЕНКО Валентина Петрівна (02. 01. 1941, м. Осипенко, нині Бердянськ Запоріз. обл.) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (1992), проф. (1993). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1964). Працювала лікарем. Від 1967 – у Дніпроп. мед. академії: від 1992 – проректор, 1996–2002 – заст. дир. з гуманітар. роботи, одночасно 1997–2002 – зав. каф. шпитал. терапії. Від 2002 – в РФ. Вивчала патогенез та проблеми лікування гіпертон. хвороби, хроніч. легеневого серця, хроніч. серц. недостатності; досліджувала особливості нейрогуморал. регуляції центр. гемодинаміки, еритроцитар. гомеостазу, мембран. механізмів розвитку гіпертон. хвороби у віковому аспекті, питання патогенет. вибору антигіпертензив. терапії та прогнозування її ефективності при гіпертон. хворобі та серц. недостатності.

Пр.: Гормональний спектр та активність Na+, -K+-АТФази еритроцитів у пацієнтів різного віку з гіпертонічною хворобою // УКЖ. 1998. № 9; Вариабельность активности Na+, -K+-АТФазы мембран эритроцитов у больных с гипертонической болезнью: сравнительная эффективность антигипертензивной терапии каптоприлом и эналаприлом // Там само. № 12; Возрастные особенности гуморальной регуляции и реактивности центральной гемодинамики у больных гипертонической болезнью // Проблемы старения и долголетия. 1998. Т. 7, № 2; Особливості екскреції біологічних амінів у хворих на гіпертонічну хворобу з різним рівнем активності Na+,-K+-АТФази мембран еритроцитів // Мед. перспективи. 1999. Т. 4, № 3, ч. 1 (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2006