Геллер Ізраїль Аронович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геллер Ізраїль Аронович

ГЕ́ЛЛЕР Ізраїль Аронович (11(24). 07. 1910, м. Брусилів, нині смт Житомир. обл. – 07. 09. 1999, Київ) – вчений-агроном, ґрунтознавець, мікробіолог. Д-р с.-г. н. (1963). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. агроінж. ін-т (1935). Від 1945 працював у ВНДІ цукр. буряків (Київ): 1947–83 – зав. лаб. ґрунтознавства і ґрунт. мікробіології, 1983–90 – ст. н. с. лаб. сівозмін. Під кер-вом Г. вперше в Україні проведено широкомасштабне комплексне обстеження ґрунтів України, на основі чого визначено можливість їхнього використання для вирощування цукр. буряків, складено карту ґрунтів р-нів бурякосіяння. Досліджував процеси гумусоутворення як основу родючості ґрунтів, їхні фіз.-хім. та мікробіол. властивості, вплив заходів землеробства на мікробіол. процеси в ґрунті.

Пр.: О методике определения окислительно-восстановительного потенциала почвы // КЖ. 1941. Т. 7; Азотобактер в почве травопольного севооборота // Микробиология. 1951. Т. 20, вып. 2 (співавт.); Застосування бактеріальних добрив // Цукр. буряки. К., 1956; Влияние культур на микробиологические процессы в почве // Севообороты в свеклосеющих р-нах. Москва, 1969; Сівозміна і грунтовтома // Сівозміни – основа інтенсифікації землеробства. К., 1985.

Літ.: Калмикова Н. О. Геллер Ізраїль Аронович (1910–1999) // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000.

Н. О. Калмикова

Стаття оновлена: 2006