Генеративні органи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Генеративні органи

ГЕНЕРАТИ́ВНІ О́РГАНИ – частини рослинного організму, пов’язані з функцією статевого розмноження. Разом з органами вегетативного розмноження Г. о. належать до репродукт. органів. У нижчих й архегоніал. рослин Г. о. – гаметангій, у покритонасінних – квітка, плід, насінина. У примітив. евкаріотів (деякі водорості, лишайники) Г. о. не поділяються на чоловічі та жіночі, а розрізняються лише фізіологічно (т. зв. гетероталізм). У нижчих рослин з більш розвиненим статевим процесом гаметангії диференціюються на антеридії (утворюють чол. гамети) та оогонії (утворюють жін. гамети). У процесі еволюції будова цих органів ускладнюється: виникають перегородчасті гаметангії (напр., у бурих водоростей), від яких, ймовірно, походять багатоклітинні Г. о. вищих рослин – антеридії й архегонії мохів, папоротей, хвощових і плаунових. У голонасін. рослин відбувається редукція Г. о. У покритонасін. рослин внаслідок скорочення циклів відтворення та явища неотенії виникають високоспеціаліз. структури – двоклітинні чол. гаметофіти та зародкові мішки – жін. гаметофіти. Функцію Г. о. у квітк. групах рослин виконують тичинки (андроцей) і маточки (гінецей), в яких утворюються мікро- і мегаспори. У рослин під терміном «Г. о.» часто розуміють квіти і плоди. У тварин Г. о. найчастіше називають статевими органами.

Літ.: Модилевский Я. С. Эмбриология покрытосемянных растений. К., 1953; Баранов П. А. История эмбриологии растений в связи с развитием представлений о зарождении организмов. Москва; Ленинград, 1955; Поддубная-Арнольди В. А. Цитоэмбриология покрытосеменных растений. Москва, 1976.

О. О. Хвединич

Стаття оновлена: 2006