Генес Володимир Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Генес Володимир Семенович


Генес Володимир Семенович

ГЕ́НЕС Володимир Семенович (18. 07. 1923, Харків) – лікар-патофізіолог. Син С. Генеса. Д-р мед. н. (1968), проф. (1972). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Військ.-мед. академію у Ленінграді (нині С.-Петербург, 1946). У 1948– 56 – ст. н. с., 1956–65 – зав. лаб. патофізіології Харків. ін-ту мед. радіології; 1965–69 – ст. н. с. персон. групи В. Навроцького, 1969 – проф. каф. соц. гігієни та орг-ції охорони здоров’я, 1970– 91 – проф. курсу заг. клін. патології з основами мед. кібернетики Укр. ін-ту удосконалення лікарів (Харків); 1992–94 – пров. н. с. Наук.-тех. центру електрофіз. обробки Нац. наук. центру «Харків. фіз.-тех. ін-т»; 1994–96 – проф. каф. біофізики, інформатики та мед. апаратури Харків. філії Київ. мед. ін-ту Укр. асоц. нар. медицини. Вивчає закономірності пухлин. росту, роль тривалого збудження С-АС у прискореному розвитку перевивних пухлин через придушення імунітету організму та зміни спадк. властивостей пухлин. клітин. Заперечив теорію гіперестрогенізації як причини розвитку раку молоч. залоз та підкреслив вплив порушення зворот. зв’язків в ендокрин. системі на розвиток пухлин. процесів. Автор низки методів ранньої діагностики гострої та хроніч. променевої хвороби, методу дослідж. хромосом. апарату клітин кістк. мозку для оцінки шкідливості вироб. факторів. Обґрунтував теорію походження інсулінонезалеж. цукр. діабету як результату хроніч. переїдання та шкідливість застосування сульфаніламід. цукорознижуючих препаратів для його лікування.

Пр.: Влияние адреналина на рост и развитие перевивной опухоли // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1950. № 10; Таблицы достоверных различий между группами наблюдений по качественным показателям. Москва, 1964; Некоторые простые методы кибернетической обработки данных диагностических и физиологических исследований. Москва, 1967; Этиология, патогенез и подходы к патогенетической терапии инсулинонезависимого сахарного диабета // Патол. физиология и эксперим. терапия. 1993. № 3; Таблицы математической статистики. Х., 1995; Почему нельзя лечить инсулинонезависимый сахарный диабет пероральными сульфаниламидными сахароснижающими препаратами // ХМЖ. 1995. № 1.

Статтю оновлено: 2006