Генетичних ресурсів рослин України Національний центр - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Генетичних ресурсів рослин України Національний центр

ГЕНЕТИ́ЧНИХ РЕСУ́РСІВ РОСЛИ́Н УКРАЇ́НИ Національний центр – наукова структура, що діє при Інституті рослинництва УААН. Засн. 1993 у Харкові на базі підрозділу (організов. 1909) з метою наук.-метод. координації діяльності 35-ти провід. селекц. та н.-д. установ з формування та ведення Нац. генет. банку рослин України. Осн. напрями наук. діяльності: інтродукція нових зразків генофонду селекц. походження, місц. форм та диких співродичів культур. рослин з України та ін. країн світу; карантинна перевірка зразків, інтродуков. з-за кордону; реєстрація цінних зразків та колекцій генофонду рослин; вивчення світ. генофонду рослин за комплексом госп.-цінних ознак, виділення джерел та донорів цих ознак для селекції та наук. дослідж.; формування та ведення базових, ознакових, генет. та ін. колекцій польових культур; ведення та вдосконалення інформ. системи «Генофонд рослин»; середньо- та довгострокове збереження насіння генет. ресурсів рослин у Нац. сховищі; вивчення біол. аспектів довготривалого збереження зразків генофонду рослин; забезпечення зразками генофонду рослин селекц., н.-д. установ, навч. закладів та ін. користувачів; видання ж. «Генетичні ресурси рослин», розроблення та видання каталогів зразків генофонду тощо. Нац. генет. банк рослин України, у якому зібрано 124,4 тис. зразків рослин, що належать до 373-х культур, 1030-ти видів, 332-х родів більш ніж з 90-а країн світу. Серед них зерн. культур – 34,1 тис. зразків, плод. та горіхоплід. – 16,9 тис., зернобобових – 15,6 тис., круп’яних – 11,2 тис., овоч. та баштан. – 7,3 тис., декор. та ліс. – 6,8 тис., тех. – 5,4 тис., лікар. та ефіроолій. – 4,4 тис., винограду – 3,8 тис., олійних – 3,6 тис., корм. – 3,0 тис., картоплі – 2,6 тис., ягід. – 1,7 тис. зразків. У центрі створ. базові колекції 17-ти польових культур заг. кількістю 29,4 тис. зразків, з них 22,5 тис. зразків бл. 100 видів рослин складають колекцію Устимів. дослід. станції рослинництва, яка входить у структуру Центру.

Щорічно до Нац. генет. банку надходить 5–6 тис. нових зразків генофонду України та зарубіж. країн. Інтродукція нового генофонду проводиться шляхом обміну з наук., селекц. та ін. установами у межах програм наук. співроб-ва; місц. сорти та форми культур. рослин та зразки дикорослих споріднених видів залучаються шляхом експедицій. Центр проводить реєстрацію цінного генофонду рослин з видачею «Свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні». Щороку проводиться вивчення польовими та лаборатор. методами бл. 3 тис. колекцій. зразків. За результатами вивчення виділяються джерела госп.-цінних ознак та їх поєднань: оптимал. тривалості та ритму вегетац. періоду, стійкості до біотич. та абіотич. чинників середовища, продуктивності, якості урожаю. Ці джерела у кількості 7–8 тис. зразків щорічно передаються для використання в наук., селекц., навч. та ін. програмах в Україні, а також за обміном в зарубіжні країни.

Створ. в Центрі інформ. система «Генофонд рослин» дає можливість оператив. доступу до 67 тис. зразків 1030-ти культур. та споріднених диких видів рослин. Бази даних цієї системи підготовлені для внесення у Європ. каталог генет. ресурсів рослин, що відкриє нові можливості міжнар. обміну зразками генофонду та інформацією про них. У центрі функціонує Нац. сховище насіння зразків генофонду, зберігаються 30 тис. зразків 225-ти видів рослин, що належать до 43-х родин. Розпочаті дослідж. з кріоконсервації насіння і вегетатив. частин рослин, що дасть можливість забезпечити надійне довготривале збереження генофонду культур: картоплі, плод.-ягід., горіхоплід., лікар., ефіроолій., корм. та декор. культур. Центр підтримує наук. зв’язки з Міжнар. ін-том генет. ресурсів рослин, а також з провід. генет. банками рослин, міжнар. центрами с.-г. дослідж., н.-д. установами з генетики, селекції та суміж. галузей у понад 30 країнах світу. 1999 банк генет. ресурсів рослин Ін-ту рослинництва УААН віднесено до наук. об’єктів, що становлять нац. надбання.

Літ.: Рябчун В. К., Богуславский Р. Л. Формирование Национального генбанка и интродукция генофонда растений в Украине // Генет. ресурсы культур. растений. Проблемы мобилизации, инвентаризации, сохранения и изучения генофонда важнейших с.-х. культур для решения приоритет. задач селекции: Тез. докл. Междунар. научно-практич. конф. 13–16 нояб. 2001. С.-Петербург, 2001; Вони ж. Проблеми та перспективи збереження генофонду рослин в Україні. Х., 2002; Рябчун В. К., Богуславський Р. Л., Герасимов М. В. та ін. Зберігання генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України // ВАН. 2003. № 8.

В. К. Рябчун

Стаття оновлена: 2006