Кривицький Євген Всеволодович — Енциклопедія Сучасної України

Кривицький Євген Всеволодович

КРИВИ́ЦЬКИЙ Євген Всеволодович (10. 02. 1936, Одеса) – фахівець у галузі електродинаміки. Д-р тех. н. (1987). Закін. Одес. ун-т (1964). Працював в Ін-ті імпульс. процесів і технологій НАНУ (Миколаїв, 1965–98): від 1970 – зав. відділу електрофіз. досліджень; Микол. філії Європ. ун-ту (2003–06); від 2008 – проф. каф. мереж та систем пошт. зв’язку Одес. академії зв’язку. Наук. до­слідж.: проблеми неліній. електродинаміки, високотемпературні властивості металів, упр. електровибуховим перетворен­ням енергії при підвод. електро­вибуху й імпульс. корон. розряді в сильних водних електролітах.

Пр.: Переходные процессы при высо­ковольтном разряде в воде. К., 1979; Управление электрогидроимпульс­ны­ми процессами. К., 1984; Динамика электровзрыва в жидкости. К., 1986; Electrical strength of liquid dielectrics // Photoelectronics. 2004. Vol. 13; Electri­cal breakdown in water and aqueous electro­lytes // Там само. 2005. Vol. 14 (усі – спів­авт.).

О. І. Вовченко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. І. Вовченко . Кривицький Євген Всеволодович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=291 (дата звернення: 10.05.2021)