Географічна освіта - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Географічна освіта

ГЕОГРАФІ́ЧНА ОСВІ́ТА – різновид професійної освіти, що забезпечує підготовку фахівців з різних галузей географії. У Росії географія як навч. дисципліна була введена 1757 у Моск. ун-ті. Згодом з’явилася також в укр. ВНЗах, зокрема в Ун-ті св. Володимира (Київ, 1834), Львів. (1882) та Харків. (1889) ун-тах. В Україні створ. держ. стандарти заг. серед. і вищої геогр. освіти. Структура і зміст стандартів базуються на сучас. географії як фундам. науці і навч. дисципліні, що формують уявлення про Землю, геогр. оболонку, сучасну географію країн світу та України. Відповідно до цього реалізація Г. о. в Україні охоплює всі освітні рівні: початкова школа – елементи геогр. знань, заг. відомості з географії рідного краю та географії України; осн. школа – базова середня геогр. освіта; старша школа – профіл. геогр. освіта, орієнтація в сусп. середовищі, виборі професій. майбут. діяльності; базова вища геогр. освіта – бакалаврат (засвоєння основ геогр. освіти і практики, набуття навичок геогр. культури, визначення і вибір геогр. спеціальності); повна вища геогр. освіта – магістратура (наук. спеціалізація). В серед. школі вивчають: природознавство (5-й кл.), заг. географію (6-й кл.), географію материків і океанів (7-й кл.), фіз. географію України (8-й кл.), екон. і соц. географію України (9-й кл.), екон. і соц. географію світу (10-й кл.). В ун-тах готують фахівців-географів 2-х рівнів: бакалавр і магістр. Вони здобувають фах у галузях: власне географія, екон. і соц. географія, геоморфологія, метеорологія і кліматологія, гідрологія та гідроекологія, океанологія та екологія, фіз. географія та геоекологія, картографія, країнознавство, рекреац. географія, міжнар. туризм, турист., екол., управлін. менеджмент. В пед. ун-тах випускники часто здобувають подвійну спеціалізацію – географія і біологія, географія та іноз. мова. Студенти проходять польові навч. та вироб. практики в експедиціях, на геогр. стаціонарах, в наук. і держ. установах, за кордоном, готують і захищають бакалавр. і магістер. праці.

Літ.: Бєскова Н. В., Муніч Н. В., Уварова Г. Е. Географічна освіта в Україні: Дослідж., проблеми, перспективи // Україна. Географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. пр. Т. 1. К., 2004; Шищенко П. Г., Олійник Я. Б., Дмитрук О. Ю. та ін. Структурні рівні і зміст державних стандартів географічної освіти // Там само.

П. Г. Шищенко

Стаття оновлена: 2006