Географія та основи економіки в школі - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Географія та основи економіки в школі

«ГЕОГРА́ФІЯ ТА ОСНО́ВИ ЕКОНО́МІКИ В ШКО́ЛІ» – часопис. Засн. 1995 у Києві Мін-вом освіти України та АПНУ. Видавець – держ. вид-во «Педагогічна преса». Виходить від серпня 1996 укр. мовою вісім разів на рік (раніше – щокварталу). Друкує статті з методики викладання географії та основ екон. знань у серед. навч. закладах; матеріали наук. дослідж. з цих галузей; біографії видатних учених-географів, нобелів. лауреатів у галузі економіки. Осн. рубрики: «Методика, практика, досвід», «Наука – учителеві», «Реформа шкільної освіти», «Наші кращі вчителі», «Країна і люди», «Світові міста», «Географічне краєзнавство», «Програми і підручники», «Охорона довкілля», «Визначні дати та видатні імена». Гол. ред. – М. Задорожний (від 1995).

Л. М. Стехун

Стаття оновлена: 2006