Географія торгівлі | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Географія торгівлі


Географія торгівлі

ГЕОГРА́ФІЯ ТОРГІ́ВЛІ – галузь економічної та соціальної географії, що вивчає чинники, принципи і закономірності територіальної організації торгівлі. Г. т. тісно пов’язана з географією населення та географією галузей нац. економіки. Об’єктом її вивчення є торгівля, предметом – територ. орг-ція торгівлі. У Г. т. виділяють 2 розділи – географія внутр. торгівлі та географія зовн. торгівлі. Географія внутр. торгівлі вивчає систему купівлі і продажу товарів на внутр. ринку країни. Залежно від функції торгівлі на шляху товарів від виробників до споживачів розрізняють роздрібну й оптову торгівлю. Роздрібна торгівля виконує функцію реалізації товарів безпосередньо населенню, а також установам, орг-ціям і підпр-вам для невироб. споживання. У зв’язку з тим, що до товарообігу роздріб. торгівлі належить переважна частина фондів предметів споживання, він відображає заг. обсяг і структуру нар. споживання. Залежно від форми власності роздрібну торгівлю поділяють на держ., приватну та колективну. Осн. завданням оптової торгівлі є реалізація товарів для дальшого продажу або перероблення. Розрізняють оптову торгівлю товарами нар. споживання (її здійснюють оптові бази), засобами вироб-ва (або матеріал.-тех. постачання підпр-в) і с.-г. продуктами та сировиною. Географія зовн. торгівлі вивчає механізм та територ. орг-цію експорту та імпорту країни, форми екон. зв’язків на основі міжнар. територ. поділу праці.

Дослідження екон.-геогр. аспектів торгівлі в Україні започатковані у працях Д. Журавського, В. Кубійовича, К. Воблого, О. Діброви. Як соц. галузь сусп. географії Г. т. почала формуватися у 70-х рр. 20 ст. (І. Твердохлєбов, В. Юрківський, Є. Воронова, К. Розіна, В. Куценко). На сучас. етапі територ. аспекти дослідж. торгівлі проводять з метою розроблення рац. регіонал. торг. політики, вирівнювання регіонал. рівнів розвитку торгівлі, створення високорозвиненої сфери торг. обслуговування насел. Перспектив. розвиток і удосконалення торгівлі проводитиметься шляхом зміцнення матеріал. бази та реформування екон. відносин у галузі, покращення якісних характеристик її функціонування, підвищення організац.-тех. процесу, зміцнення взаємозв’язків пром-сті та торгівлі, оптових і роздріб. підпр-в, удосконалення інфраструктури товар. ринків тощо.

Літ.: Твердохлєбов І. Т., Алєксандров О. О. Деякі проблеми розвитку географії торгівлі і торгового обслуговування населення // Екон. географія: Міжвідом. наук. зб. К., 1973. Вип. 14.

Статтю оновлено: 2006