Геодезії і картографії науково-дослідний інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геодезії і картографії науково-дослідний інститут

ГЕОДЕ́ЗІЇ І КАРТОГРА́ФІЇ Науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми геодезії, картографії та геоінформатики. Засн. 1998 у Києві на базі Наук.-вироб. центру «Геодезкартінформатика» Укр. аерогеодез. підпр-ва як Н.-д. і вироб. ін-т геодезії, картографії та геоінформатики. Сучасна назва від 2000. У складі Ін-ту – Центр геодез. дослідж. і 3 відділи (топогр.-геодез. та кадастр. робіт; цифр. картографування та дистанц. зондування Землі; картогр.). Осн. напрями наук. діяльності: дистанц. зондування Землі, нормат. забезпечення топогр.-геодез. і картогр. робіт; розроблення та впровадження геоінформ. систем; створення базових наборів геопросторових даних різних ступенів детальності; складання адрес. реєстрів насел. пунктів та цифр. карт; укладання і видання картогр. продукції, офіс. карт, інтерактив. карт на компакт-дисках і в Інтернеті; розроблення програм забезпечення для топогр.-геодез. та картогр. вироб-ва, інформ.-довідк. систем, систем упр. територіями та підпр-вами. Ін-т виконує роботи з формування Держ. референц. геодез. системи координат УСК-2000, картогр.-геодез. забезпечення делімітації та демаркації держ. кордону України та реформи адм.-територ. устрою України тощо.

Р. І. Сосса, М. О. Трюхан

Стаття оновлена: 2006