Геолог України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геолог України

«ГЕО́ЛОГ УКРАЇ́НИ» – друкований орган Геологів України спілки. Виходить від 2003. Статті друкуються укр., рос. та англ. мовами. Періодичність 4 випуски на рік, наклад 3 тис. прим. У журналі подається офіц. інформація про з’їзди, міжнар. конференції, симпозіуми, спеціалізов. виставки, концептуал. засади стратегії розвитку та реформування геол. галузі в нових умовах; висвітлюються новітні погляди на будову Землі, геол. процеси в земній корі, прогнозування родовищ різноманіт. корис. копалин, технології пошуків та розвідки покладів нафти і газу. Значна увага приділяється історії геол. дослідж. на терені України, першопрохідцям і видат. особистостям минувшини і сьогодення. Авторами журналу є як досвідчені геологи, які працювали в різних країнах світу і в усіх регіонах колиш. СРСР, так і молоді дослідники. Друкуються цікаві спогади, поезія і проза. Гол. ред. – П. Загороднюк.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2006