Геологів України спілка (ГУС) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геологів України спілка (ГУС)

ГЕО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ СПІ́ЛКА (ГУС) – всеукраїнська громадська організація. Утвор. 23 лютого 2000 у Києві. Діє 20 осередків, які знаходяться в обл. центрах та Сімферополі. Налічується 4 колектив. та бл. 200 індивід. чл. ГУС. Створ. з метою піднесення престижу геол. науки, освіти і практики геол.-розв. робіт, обміну профес. досвідом та захисту інтересів її чл. Осн. завдання: сприяння розвитку мінерал.-сировин. бази та зміцненню матем.-тех. і законодав. забезпечення геології України; внесення пропозицій до органів держ. влади щодо оптимізації геол.-розв. процесу; впровадження нових технологій; участь у роботі наук. геол. форумів, міжнар. геол. асоціацій та ком-тів; орг-ція геол. шкіл, семінарів, екскурсій, польових експедицій; публікація монографій, геол. карт та період. видань; вивчення та охорона геол. пам’яток. Вищий орган ГУС – з’їзд, що скликається не рідше одного разу на 3 р. та визначає осн. напрямки діяльності, розглядає і затверджує довгострок. програми, обирає правління та голову правління, почес. членів. ГУС має власну символіку, б-ку, видає ж. «Геолог України». Кращих фахівців та ветеранів геології нагороджують почес. відзнаками.

Літ.: Статут всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України» // Геолог України. 2003. № 1.

В. В. Огар

Стаття оновлена: 2006