Геологічний журнал | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Геологічний журнал


Геологічний журнал

«ГЕОЛОГІ́ЧНИЙ ЖУРНА́Л» – наукове періодичне видання. Засн. 1934 у Києві Ін-том геології ВУАН (нині Геологічних наук інститут НАНУ). Виходить друком по 4–6 випусків на рік. До 1968 видавався укр. мовою, від 1995 – укр., рос. і англ. мовами. Висвітлює результати наук. дослідж. з регіон. геології, тектоніки, літології, стратиграфії і палеонтології, гідрогеології та інж. геології, мор. геології, корис. копалин, історії геол. дослідж., екології; вміщує матеріали геол. конгресів, симпозіумів, нарад. Гол. ред. – чл.-кор. НАНУ П. Гожик.

Статтю оновлено: 2006