Геологія і корисні копалини України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геологія і корисні копалини України

«ГЕОЛО́ГІЯ І КОРИ́СНІ КОПА́ЛИНИ УКРАЇ́НИ» – атлас про геологічну будову і корисні копалини України. Масштаб 1:5 000 000. Складається з 75-и різноманіт. карт. Містить 7 типів карт: карти із заг. даними, геофіз., геоструктур. районування, геол. зрізів, літолого-фаціальні, екол.-геол., корис. копалин. При створенні атласу залучено нові наук. концепції: багатофактор. моделі розвитку земної кори, розшарування і глибин. неоднорідностей літосфери, геоблокового поділу тектоно-магмат. активізації земної кори, геодинаміки, металогеніч. зональності, виділення рудоконцентруючих зон. Розкрита історія геології та гірничоруд. справи, визначені геол. ексклюзиви. Атлас дає повне уявлення про геол. будову, природні ресурси та екол. стан тер. України і є підсумком комплекс. геол. вивчення тер. країни протягом 20 ст., має велике наук. та практ. значення як універсал. носій геол. спадщини, енциклопед. навч. посібник та сучасна основа для входження у світ. геоінформ. систему. Він є путівником для міжнар. співроб-ва і входження в економіку України, основою для створення і реалізації тех. та екол. проектів. Атлас створювався протягом 7-и р. великим колективом провід. вчених та фахівців країни (76 авторів), виданий укр. (Київ, 2001) та англ. (Торонто, 2005) мовами. Гол. ред. – Л. Галецький.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2006