Геолого-мінералогічний вісник - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геолого-мінералогічний вісник

«ГЕО́ЛОГО-МІНЕРАЛОГІ́ЧНИЙ ВІ́СНИК» – науково-технічний журнал. Засн. 1999 Криворіз. тех. ун-том. Виходить двічі на рік, статті друкуються укр. та рос. мовами. Наклад 200–300 прим. Розповсюджується в Україні, в країнах СНД та Європи. Висвітлює результати дослідж. теорет. та прикладного спрямування у галузях геології, мінералогії, петрографії, геохімії, родовищ корис. копалин, екології та суміж. наук; переважають публікації, пов’язані з дослідженнями на тер. України, зокрема й Кривбасу. Гол. ред. – В. Євтехов.

В. В. Стецкевич

Стаття оновлена: 2006