Геолого розвідувальний інститут Український державний (УкрДГРІ) — Енциклопедія Сучасної України

Геолого розвідувальний інститут Український державний (УкрДГРІ)

ГЕО́ЛОГО РОЗВІ́ДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУ́Т Український державний (УкрДГРІ) – науково-дослідна установа, що здійснює наукове забезпечення усіх стадій та видів геологорозвідувальних робіт. Підпорядк. Держ. геол. службі України. Засн. 1957 у Львові на базі Укр. відділ. Всесоюз. н.-д. геол. нафт. ін-ту як Укр. н.-д. геол.-розв. ін-т. Від 1991 – сучасна назва. 2000 Гол. відділ. Ін-ту передислоковано до Києва. У структуру УкрДГРІ входять Львів., Черніг., Полтав., Крим. і Дніпроп. відділ. У складі Ін-ту – 24 н.-д. відділи, 5 наук.-метод. центрів, 20 лаб. та 25 секторів. Наук. потенціал – 284 наук. співроб. (21 д-р н. та 134 канд.). Ін-т здійснює наук. супроводження всього циклу геол.-розв. робіт на нафту і газ, тверді корисні копалини і підземні води; наук.-метод. забезпечення геол.-геофіз. вивчення надр, моніторингу мінерал.-сировин. бази і геол. середовища, глибокого і колонкового буріння; роботи з метрології і стандартизації, а також геол.-екон. та нормативно-правові дослідж. Створ. наук. школи з геології нафти і газу, сейсміч. голографії, геоінформатики, геології рудних та неруд. корис. копалин, технології збагачення руд та гідрогеології. Ключові напрями наук. дослідж.: регіон.-геол. вивчення тер. України; обґрунтування оптимал. напрямків геол.-розв. робіт на нафту і газ; розробка методик і технологій прогнозування та пошуків родовищ корис. копалин; створення держ. ресурсів цифрової геол.-геофіз. інформації та методик і комп’ютер. технологій її комплекс. інтерпретації; розробка геофіз. розвідувал. комплексів; створення цифрових геол. карт, розробка методів і технологій їх складання; вивчення геол. будови, закономірностей утворення та прогноз. оцінки родовищ твердих корис. копалин; розробка технологій збагачування руд; гідрогеол., інж.-геол. та геоекол. дослідж. тер. України; прогнозування землетрусів. За безпосеред. участі провід. спеціалістів Ін-ту відкрито десятки нафтогазових, вугільні, Осиків. фосфоритове, Шевченків. рідкіснометальне, Стремигород. титанових руд родовища України, Поділ. гідрогеол. область мінерал. вод типу «Нафтуся» та родовище тех. алмазів у Казахстані. Рекомендації Ін-ту впроваджуються у багатьох вітчизн. і закордон. геол. орг-ціях. Фахівці УкрДГРІ брали участь у вивченні геол. будови надр та оцінці запасів корис. копалин 23 зарубіж. країн Європи, Азії, Африки і Америки. Серед відомих науковців Ін-ту – В. Глушко, М. Іванюта, Ю. Тимошин, В. Федишин, Б. Кабишев, О. Лукін, С. Круглов, І. Дем’яненко, А. Кулінкович, М. Красножон, О. Бобров, С. Нечаєв, Ю. Брагін, Ю. Полканов, Ю. Аверін. Ін-т видає фахові «Збірник наукових праць УкрДГРІ» та ж. «Мінеральні ресурси України». Визнанням досягнень Ін-ту є присудження 23 науковцям Держ. премії України у галузі н. і т., 4 – премії ім. В. Вернадського НАНУ. Перший дир. – О. Муромцев, від 2005 – С. Гошовський.

Літ.: Український державний геологорозвідувальний інститут. Л., 1997.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
В. М. Бугаєнко . Геолого розвідувальний інститут Український державний (УкрДГРІ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29141 (дата звернення: 05.03.2021).