Георгієв Еміл Іванов - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Георгієв Еміл Іванов

ГЕОРГІ́ЄВ Еміл Іванов (Георгиев Емил Иванов; 10(23). 01. 1910, м. Шумен, Болгарія – 01. 05. 1982, Софія) – болгарський літературознавець і мовознавець. Брат В. Георгієва. Д-р філол. н. (1955), акад. Болгар. АН (1977). Фахівець з порівнял. слов’ян. літературознавства, Кирило-Мефодієв. проблематики та походження староболгар. (старослов’ян.) абетки. Закін. Софій. муз. академію (Болгар. консерваторія, 1931), Софій. ун-т (1938), продовжив навч. у Празі, згодом – у Відні, де захистив доктор. дисертацію зі староболгаристики (1939). Учителював у Софії. Працював доц. Ун-ту в м. Скоп’є (Македонія, 1943–44); проф. (1947), зав. каф. слов’ян. літ-р (1947–76) Софій. ун-ту; керував секцією з порівнял. літературознавства в Ін-ті літ-ри Болгар. АН (від 1948). Літ. діяльність почав з поезії («Въжеиграч: Лирична поема», 1929; «Песни и поеми», 1934 та ін.), згодом обрав широкий спектр наук. дослідж.: порівнял. вивчення слов’ян. літ-р, історія болгар. літ-ри, болгар.-західнослов’ян. та південнослов’ян. літ. взаємини тощо. Автор фундам. праць: «Славянски литератури в очерки и образци» (ч. 1–3, София, 1949–54); «Ролята на междуславянските литературни връзки в създаването на новата българска литература» // «Славистичен сборник», 1958, т. 2; «Общи закономерности в развитието на славянските литератури» // «Славян. филология», 1963, т. 4; «Общо и сравнително славянско литературознание», София, 1965. У монографіях «Кирил и Методий – основоположници на славянските литератури» (1956), «Кирил и Методий. Истината за създателите на българската и славянска писменост» (1969) всебічно розкрито епоху, в якій творили першовчителі, творці староболгар. культури, підкреслюється значення Болгарії у культур. розвиткові Європи. У деяких публікаціях про поч. слов’ян. писемності («Славянская письменность до Кирилла и Мефодия», София, 1952) відстоює погляд про існування кирилич. письма ще до створення глаголиці.

Пр.: Началото на славянската писемност в България. Старобългарските азбуки. София, 1942; Основные вопросы сравнительной славянской поэтики (Poetics. Poetyka. Поэтика). Warszawa, 1961; Българската литература в общославянското и общоевропейско литературно развитие. София, 1973; Литературознание с повече измерения. София, 1974; Литературата на Втората българска държава. Ч. 1. Литературата на XIII в. София, 1977; Основи на славистиката и българистиката. София, 1979; Люлка на старата и новата българска писменост. София, 1980; История на славистиката от края на XIX и началото на XX в. София, 1981.

Літ.: Мечев К. Библиография на трудовете на акад. Емил Георгиев // Palaеobulgarica. 1982. № 3; Павлов И. Емил Георгиев. София, 1988.

І. А. Стоянов

Стаття оновлена: 2006