Геохімії навколишнього середовища Інститут НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геохімії навколишнього середовища Інститут НАНУ

ГЕОХІ́МІЇ НАВКО́ЛИШНЬОГО СЕРЕДО́ВИЩА Інститут НАНУ та Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Засн. 2001 у Києві. Є правонаступником Держ. наук. центру радіогеохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва з надзвичай. ситуацій України, що був створ. 1996 на основі відділень металогенії та радіогеохімії навколиш. середовища Ін-ту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ. Осн. напрями наук. дослідж.: геохім. основи формування ноосфери; геохімія техногенезу; космоекологія і метеоритика; моделювання геол. і геохім. процесів; реабілітація забруднених територій та дезактивація техноген. об’єктів; екол. та соц.-екон. аспекти використання забруднених територій; перероблення, зберігання та поховання радіоактив. і небезпеч. відходів; оцінка техногенно-екол. ризику, екол. експертиза та прогноз екол. стану довкілля; комплексні проблеми екол. безпеки, екол. моніторинг та екоінформатика; геологія мінерал. ресурсів України, зокрема сировини для атом. енергетики та рідкіс. і дорогоцін. металів; вдосконалення методів пошуку та розроблення уранових і комплекс. родовищ в Україні; наук. супровід геол. і радіогеохім. проблем ядер. паливного циклу. Науковці Ін-ту розробили довгостроковий геохім. прогноз радіоекол. стану зони відчуження ЧАЕС та стратегію поводження з радіоактив. відходами з метою мінімізації їх радіоекол. небезпеки; визначили критерії стійкості наземних екосистем до техноген. впливу і критерії природного самоочищення біогеоценозів; довели існування у космосі високопористої силікат. речовини, що складає первинні тіла і частково реголіт; провели металогенічне районування докембрій. структур і комплексів УЩ; встановили закономірності формування і розповсюдження різних генетич. типів рудопроявів урану, золота, алмазів у геоблоках УЩ з оцінкою черговості їх освоєння та розробили технол. схеми підзем. вилуговування урану. Низку наук. розробок впроваджено у вироб-во. Від 2000 видається зб. наук. праць Ін-ту. Дир. Ін-ту – Е. Соботович. Держ. преміями України у галузі н. і т. відзначені співроб. Ін-ту Р. Бєлєвцев, Г. Каляєв, В. Коваль, Є. Куліш, Ю. Мельник (1998, за цикл робіт «Геохімія, петрологія і рудоносність докембрію України»), Е. Соботович (2000, за цикл робіт «Регіональна океанологія: стан середовища та мінерал.-сировинні ресурси Атлант., Індій., Пд. океанів та їх морів»), Т. Бондаренко (2004, за цикл робіт «Комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи на навколишнє середовище, наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та радіаційного захисту населення України»).

І. Ф. Шраменко

Статтю оновлено: 2006