Герасимчук Анатолій Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Герасимчук Анатолій Васильович

ГЕРАСИМЧУ́К Анатолій Васильович (01. 05. 1937, с. Буди Ободов., нині Тростянец. р-ну Вінн. обл.) – фахівець у галузі генетики тварин. Д-р с.-г. н. (1994), проф. (2001). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1959). Працював на Тульчин. станції з племінної роботи та штуч. запліднення с.-г. тварин (Вінн. обл., 1959–63); від 1963 – у Нац. аграр. ун-ті (Київ, з перервою): 1977–2001 – зав. лаб. генетики і цитології, від 2001 – пров. н. с. каф. генетики тварин і біотехнології; 1969–77 – ст. н. с. Ін-ту молекуляр. біології і генетики АН УРСР (Київ). Наук. дослідж.: цитогенетика, імунологія, підвищення рівня життєздатності, продуктивності та відтворних якостей тварин. Удосконалив методику отримання й аналізу метафазних хромосом у тварин на різних етапах онтогенезу.

Пр.: Особенности имуннобиологической реактивности телят черно-пестрой породы // Исследования в животноводстве и рыбоводстве. К., 1965; Генетика і селекція: Навч. посіб. К., 1971 (співавт.); Каріограма хромосом великої рогатої худоби // ЦГ. 1975. № 4; Плейотропний ефект генів природної резистентності // Наук. вісн. Львів. академії вет. медицини. 1999. Вип. 3, ч. 1; Спосіб ранньої оцінки генетичного потенціалу життєздатності корів // Бюл. Держ. департаменту інтелектуал. власності України. 2004. № 1.

О. Л. Трофименко

Стаття оновлена: 2006