Геращенко Олег Аркадійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Геращенко Олег  Аркадійович

ГЕРА́ЩЕНКО Олег Аркадійович (12. 08. 1925, с. Чувалачі Ташкент. обл., Узбекистан – 15. 01. 1992, Київ) – фахівець у галузі теплофізики та приладобудування. Д-р тех. н. (1978), проф. (1973). Чл.-кор. АНУ (1976). Закін. Київ. політех. ін-т (1949). Працював 1949–51 на Одес. суднобуд. і судноремонт. з-ді, де організував вироб-во литих сталевих якірних ланцюгів; 1951–57 – в Ін-ті теплоенергетики АН УРСР; 1957–59 – у Лаб. двигунів АН СРСР; 1959–88 – в Ін-ті тех. теплофізики АН УРСР (Київ): зав. відділу теплометрії (від 1972), дир. (1974–82); у 1988–92 – в Ін-ті проблем енергозбереження АНУ (нині Ін-т заг. енергетики НАНУ): зав. відділу теплометрії. Розробив наук. основи нового напряму у тех. теплофізиці – теплометрії, створив укр. наук. школу з теплометрії та теплофіз. приладобудування. Виконав цикл дослідж. у галузі теорії і технології виготовлення та метролог. забезпечення тепломірів у широкому діапазоні робочих параметрів; теоретично обґрунтував новий принцип тепл. вимірювань, що базується на використанні тепл. мостів; створив теплометр. методи та прилади для неруйнівного контролю тепловтрат через огороджувал. конструкції апаратів, обладнання та споруд.

Пр.: До питання про дослідження теплообміну між стінкою і зернистим матеріалом // Зб. пр. Ін-ту теплоенергетики АН УРСР. Теплообмін та гідродинаміка. 1959. № 16 (співавт.); Радіаційна піч // Там само. 1962. № 24 (співавт.); Техника теплотехнического эксперимента. К., 1964 (співавт.); Основы теплометрии. К., 1971; Температурные изменения: Справоч. К., 1984; 1989 (співавт.).

Г. П. Футорний

Стаття оновлена: 2006