Германович Олександр Іларійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Германович Олександр Іларійович

ГЕРМАНО́ВИЧ Олександр Іларійович (08. 03. 1896, с. Родіонівка, нині Могильов. обл., Білорусь – 06. 08. 1973, Сімферополь) – мовознавець. Д-р філол. н. (1962), проф. (1965). Закін. Ніжин. пед. ін-т (1921). Учителював (1923–31). Викладав у Казахстан. пед. і Новгород. учител. ін-тах (1934– 38); у 1938–73 – у Сімфероп. ун-ті (з перервою): 1941–56 – зав. каф. рос. мови; 1941–44 – викл. Дагестан. пед. ін-ту. Напрями наук. діяльності: історія і культура мови, морфологія, мова худож. творів.

Пр.: Междометие как часть речи // РЯШ. 1941. № 2; Синтаксис междометий и их стилистическое значение // Изв. Крым. пед. ин-та. 1949. Т. 14; Заметки о языке и стиле Н. В. Гоголя // Там само. 1954. Т. 19; Слова клича и отгона животных в русском языке // Там само; Междометия и звукоподражательные слова русского языка. Сф., 1961; Междометия русского языка: Пособ. для учителя. К., 1966.

Літ.: Лозебной И. Щедрой души человек: К 70-летию проф. А. И. Германовича // Крым. правда. 1966, 19 марта; Сидоренко Е. Н. Александр Илариевич Германович: Очерк жизни и науч. деятельности. Сф., 1996.

Є. М. Сидоренко

Стаття оновлена: 2006