Гессен Юлій Ісидорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гессен Юлій Ісидорович

ГЕ́ССЕН Юлій Ісидорович (08(20). 03. 1871, Одеса – 22. 08. 1939, Ленінград, нині С.-Петербург) – громадський діяч, історик, архівіст. Закін. Одес. комерц. уч-ще. Працював у приват. фірмах. Від 1895 – співроб. г. «Одесские новости». Від 1896 – банк. службовець у С.-Петербурзі. Чл. «Т-ва розповсюдження освіти серед євреїв» (1898), «Єврейського істор.-етногр. т-ва» (1908), редколегій часопису «Еврейская старина» та вид. «Еврейская энциклопедия» (С.-Петербург, 1908–13, т. 1–16). Ред. серії брошур «Из истории и жизни евреев». Виступив із публіч. спростуванням звинувачень євреїв у ритуал. вбивствах. Один із засн. «Спілки для досягнення повноправ’я євреїв у Росії» (1906), «Т-ва для наукових єврейських видань» (1907). Учасник виборчих кампаній до Держ. думи Рос. імперії. Після більшов. перевороту 1917 у Петрограді працював у Гол. архів. упр. (1918–20). Читав лекції у Петрогр. ін-ті вищих євр. знань (1919–23). Від 1921 брав участь у роботі Вченої комісії з дослідж. історії праці в Росії. За ред. Г. виходили вид. «Архив истории труда в России» та «Русское прошлое». Ред. «Вестника АН СССР» (1930–35). Від 1936 – ред. архів. відділу Упр. НКВС у Ленінгр. обл. Автор праць з історії, побутування та становища євреїв у Рос. імперії, зокрема в Наддніпрянській Україні, історії праці в Росії, зокрема студій з історії хасидизму, участі євреїв у масон. орг-ціях та ін. В останні роки життя вивчав історію арктич. експедицій, разом із В. Візе готував публікацію «Судових журналів Великої Північної експедиції 1730–1740». Неопубл. рукописи праць Г. та його мемуари знищені під час блокади Ленінграда у роки 2-ї світ. війни.

Пр.: О. А. Рабинович. С.-Петербург, 1898; К истории цензуры еврейских книг в России // Будущность. Т. 2. С.-Петербург, 1901; К истории религиозной борьбы среди русских евреев в конце ХVІІІ и в начале ХІХ вв. // Книжки «Восхода». 1902. № 1; Евреи в масонстве. С.-Петербург, 1903; Из истории ритуальных процессов: Велижская драма. С.-Петербург, 1905; Евреи в России: Очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев. С.-Петербург, 1906; О жизни евреев в России: Записка в Государственную думу. С.-Петербург, 1906; Факты и мысли: Еврейский вопрос в России. С.-Петербург, 1907 (співавт.); Граф Игнатьев и временные правила 1882 г. // Право. 1908. № 30–31; Гетто в России // Евр. мир. 1910. № 11, 13; Пленные в России с древнейших времен. Петроград, 1918; История еврейского народа в России. Т. 1–2. Ленинград, 1925–27; Москва; Иерусалим, 1993; История горнорабочих СССР. Т. 1–2. Москва, 1926–29.

О. В. Ясь

Стаття оновлена: 2006