Гетьман Іван Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гетьман Іван Михайлович


Гетьман Іван Михайлович

ГЕ́ТЬМАН Іван Михайлович (29. 05. 1942, с. Нагутське Ставропол. краю, РФ – 27. 12. 1994, м. Ніжин Черніг. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1992), проф. (1993). Закін. Краснояр. пед. ін-т (РФ, 1965). Учителював (1963–65); 1966–80 – на викладац. роботі у пед. ВНЗах РФ. У Ніжин. пед. ін-ті: доц., проф. кафедр рос. мови (1980–90), стилістики та культури мови (1990–94), нім. мови (від 1994). Наук. дослідження: лексико-семант. засоби створення амбівалентності; ідеографія, зокрема питання порівнял. вивчення лексич. значень; мова творів М. Гоголя, М. Коцюбинського, Л. Глібова, Е. По та ін.

Пр.: Системные отношения в лексике и их проявления в речи // Системное описание лексики германских языков. Ленинград, 1979. Вып. 3; Идеографическое описание слова в двуязычном словаре // Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Калинин, 1980; Твой друг словарь. К., 1990; Теоретична і практична ідеографія: принципи побудови тезаурусів. К., 1993.

Статтю оновлено: 2006