Гжегоцький Мечислав Романович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гжегоцький Мечислав Романович

ГЖЕГО́ЦЬКИЙ Мечислав Романович (12. 04. 1952, с. Вишенька Мостис. р-ну Львів. обл.) – фізіолог. Д-р мед. н. (1998), проф. (1999). Засл. діяч н. і т. України (2002). Чл.- кор. АМНУ (2007). Закін. Львів. мед. ін-т (1975) та Львів. філію Укр. академії держ. упр. при Президентові України (1999). Від 1975 працює у Львів. мед. ун-ті: 1995–98 – декан мед. ф-ту, від 1999 – зав. каф. нормал. фізіології, одночасно від 1998 – проректор з навч. роботи. Гол. ред. ж. «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» (від 2002). Вивчає проблеми взаємодії організму та ксенобіотиків з позицій приклад. фізіології та профілакт. токсикології, зокрема досліджує механізми адаптац.-компресор. процесів у організмі при екстремал. впливах довкілля, розробляє методи діагностики відхилень від нормал. фізіол. стану організму людини.

Пр.: Проблема диференціації фізіологічних і токсичних реакцій на дію ксенобіотиків // Acta Medica Leopoliensia. 1995. № 1; Анализ связей между гигиеническими нормативами ксенобиотиков в воздухе рабочей зоны и воде водоемов // Токсикол. вест. 1996. № 6; Порівняльна оцінка оральної і транскутанної токсичності деяких органофосфатів // Журн. АМНУ. 1997. Т. 3, № 3; Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини. Л., 1999 (співавт.); Урологія: Підруч. Л., 2003 (співавт.); Фізіологія людини: Підруч. К., 2005 (співавт.); Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Л., 2005 (співавт.).

Літ.: Гжегоцький Мечислав Романович // Експерим. та клін. фізіологія та біохімія. 2002. Т. 6, № 2.

О. Д. Луцик

Стаття оновлена: 2016