Гідроекологічне товариство України | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гідроекологічне товариство України


Гідроекологічне товариство України

ГІДРОЕКОЛОГІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО УКРАЇ́НИ – добровiльна науково-громадська організацiя, створена з метою об’єднання фахівців з гідробіології та гідроекології для проведення досліджень у цих галузях та суміжних з ними наук. Створ. 1993 на базi Укр. фiлiї Всесоюз. гiдробiол. т-ва (iснувало від 1940). У його складі – вiддiли у 12-ти обл. України (Київ., Харкiв., Одес., Днiпроп., Львiв., Херсон., Чернiв., Терноп., Вінн., Запоріз., Житомир., Черніг.) та АР Крим. Одним з напрямів діяльності Т-ва є розроблення методол. основ наук. і практич. аспектів збереження, охорони, екологічно обґрунтованого використання та відтворення водних і біол. ресурсів внутр. водойм і морів України. Т-во проводить роботу з екол. освiти населення, бере участь в експертизi гiдроекол. матерiалiв, друкує наук. працi у власних виданнях. Президент – В. Романенко (від 1993).

Статтю оновлено: 2006