Гізбуллін Наїль Гайфуллович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гізбуллін Наїль Гайфуллович

ГІЗБУ́ЛЛІН Наїль Гайфуллович (27. 03. 1937, с. Улькунди, Башкортостан, РФ) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1982), проф. (1989), чл.-кор. УААН (1995). Засл. діяч н. і т. України (2012). Закін. Башкир. с.-г. iн-т (Уфа, 1961). Відтоді працював у Башкир. НДІ с. госп-ва (Уфа): зав. відділу буряківництва та дир. дослід. госп-ва; від 1966 – в Ін-ті цукр. буряків УААН (Київ): від 1971 – зав. лаб. насінництва, від 1986 – зав. відділу насінництва та насіннєзнавства, від 1992 – гол. н. с., вчений секр. Обґрунтував агроекол. основи зонального насiнництва цукр. бурякiв та технологiю вирощування насiння, яка забезпечує високий коефiцiєнт їхнього розмноження.

Пр.: Агроэкологические основы семеноводства сахарной свеклы. Москва, 1981; Повышение эффективности производства семян сахарной свеклы. Москва, 1981; Семеноводство сахарной свеклы: Учеб. пособ. Москва, 1983 (співавт.); Особенности углеводного обмена семенников сахарной свеклы в связи с применением удобрений // СиС. 1995. № 3; Актуальные проблемы семеноводства // Сахар. свекла. 1997. № 2; Технологія вирощування насіння гібридів цукрових буряків, утворених на цитоплазматичній чоловічостерильній основі. К., 2002.

Літ.: Н. Г. Гізбулліну – 60 // ВАН. 1997. № 3; Корчинський А. А. Гізбуллін Наїль Гайфуллович // Вчені-генетики, селекціонери та рослинники. Кн. 7. К., 2003.

А. С. Корнієнко

Стаття оновлена: 2016