Вольпін Марк Юхимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вольпін Марк Юхимович

ВО́ЛЬПІН Марк Юхимович (23. 05. 1923, Сімферополь – 28. 09. 1996, Москва) – фахівець у галузі органічної і металоорганічної хімії та металокомплексного каталізу. Д-р хім. н. (1959), проф. (1973). Акад. РАН (1987). Ленін. премія (1963), Держ. премія СРСР (1982). Закін. Моск. ун-т (1949), працював у ньому. 1953–58 – у Всесоюз. ін-ті наук. і тех. інформації АН СРСР, від 1958 – в Ін-ті елементоорган. сполук РАН: 1963–94 – зав. лаб. комплексних металоорган. каталізаторів, водночас від 1988 – дир. Наук. праці присвяч. дослідж. небензоїдних ароматич. сполук, хімії карбенів і металоорган. сполук. Розробив каталітич. метод синтезу нітрилів з олефінів і аміаку (співавт.), з’ясував механізм взаємодії олефінів з аміаком на молібденовому каталізаторі. Спільно з Д. Курсановим здійснив цикл досліджень ароматич. небензоїдних систем (1956–63). Експериментально довів рівноцінність атомів вуглецю в іоні тропілію, вперше отримав ряд солей тропілію, дикатіон дитропілію, дифенілциклопропен та ін. Виявив реакцію солей тропілію зі сполуками, що містять рухомий атом водню (тропілювання); реакцію фіксації молекуляр. азоту при кімнат. т-рі і нормал. тиску комплексними металоорган. сполуками титану, хрому, молібдену, вольфраму й заліза (співавт.). Довів можливість фіксації вуглекислого газу комплексами перехідних металів (співавт.). Створив нові каталізатори гомогенного гідрування олефінів, тримеризації ацетиленів, поліциклотримеризації. Уперше отримав сполуки, в яких графіт виступає як орган. ліганд.

Пр.: Современные проблемы физической органической химии. Москва, 1967; Новое в химической фиксации азота. Москва, 1983 (співавт.).

Літ.: Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991; Архем Н. С. Марк Ефимович Вольпин: Путь в науке // Изв. РАН. Сер. хим. 1998. № 5.

В. Я. Чирва

Стаття оновлена: 2006