Вопросы атомной науки и техники - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вопросы атомной науки и техники

«ВОПРО́СЫ А́ТОМНОЙ НАУ́КИ И ТЕ́ХНИКИ» Видає Нац. наук. центр «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ. 1971–99 виходив як наук.-тех. збірник, від 1999 – наук. журнал. Мови вид. – укр., рос. і англ., наклад – 250– 400 прим. Темат. серії: «Физика твердого тела. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Технология материалов»; «Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез»; «Ядерная физика, физика электромагнитных взаимодействий, физика и техника электромагнитных ускорителей»; «Плазмовая электроника и физика высокоточных пучков. Физика и техника ускорителей тяжелых заряженных частиц. Новые методы ускорения»; «Теоретическая физика». Гол. ред. – І. Неклюдов (від 2004).

Л. М. Раківненко

Стаття оновлена: 2006