Вопросы германской истории - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вопросы германской истории

«ВОПРО́СЫ ГЕРМА́НСКОЙ ИСТО́РИИ» Засн. 1973 як збірник наук. праць на базі каф. всесвіт. історії Дніпроп. ун-ту з ініціативи А. Зав’ялова, який довгий час був відп. ред. Нині збірник видає Ін-т укр.-нім. істор. дослідж., створ. при цій каф. Виходить щорічно; матеріали друкує укр., рос., нім. і англ. мовами. Наклад – 100 прим. У різні роки при доборі матеріалів редколегія дотримувалася певної тематики, відображеної у підзаголовках, зокрема у 1974 і 1976 збірник називався «Вопросы германской истории и историографии», у 1983 – «Вопросы германской истории. Германский фашизм: история и современность», у 1991 – «Вопросы германской истории. Социально-экономическое развитие: неизученные проблемы». Постійні розділи – «Германия и мир», «Всемирная история». У статтях висвітлюються проблеми міграції європ. народів; роль і місце нім.-меноніт. діаспори у соціокультур. розвитку України; реліг. життя поселенців; міжнац. відносини; урядова політика у відношенні колоністів та її динаміка; політ. катаклізми 20 ст. і проблеми етносів. Відп. ред. – С. Бобильова.

Р. В. Пилипчук

Стаття оновлена: 2006