Вопросы литературы - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вопросы литературы

«ВОПРО́СЫ ЛИТЕРАТУ́РЫ» – російський журнал літературознавства і літературної критики. Орган Ін-ту світ. літ-ри ім. О. Горького РАН і СП РФ. Виходить у Москві від 1957 щомісяця, від 1992 – як двомісячник. Гол. ред. – А. Дементьєв, В. Озеров, М. Козьмін, Д. Урнов, від 1992 – Л. Лазарев. Висвітлює питання теорії літ-ри, історії рос. та зарубіж. (зокрема української) літ-р, сучас. літ. процесу. Друкує як академ. статті, докум. публікації, так і художні твори, есеїстику та мемуаристику, а в 1950–80-і рр. – й казенну публіцистику (на кшталт рец. Т. Трифонової на кн. Ю. Луцького «Literary Politics in the Soviet Ukraine. 1917–1934»). Серед українознав. публікацій наук. значення зберігають статті з історії давньорус. літ-ри, про творчість Г. Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, П. Грабовського, М. Коцюбинського, М. Рильського, Є. Маланюка, О. Довженка та ін.; а також рец. на укр. літературознавчі видання. Серед укр. авторів – С. Адельгейм, І. Айзеншток, М. Бажан, Ю. Барабаш, О. Білецький, М. Гіршман, М. Ґольберґ, О. Гончар, М. Ґудзій, І. Драч, Д. Затонський, Д.Наливайко, О. Жолтіс, Ю. Івакін, Л. Коваленко, М. Коцюбинська, Н. Над’ярних, М. Новикова, Л. Новиченко, Д. Павличко, М. Петровський, Г. Сивокінь, Є. Старинкевич, Л. Фрізман, Ю. Шанін, Т. Якимович.

Літ.: Лавр[іненко] Ю. Атака московського журнала на книжку Луцького // Укр. літ. газ. 1958. № 5(35); «Вопросы литературы» за 30 лет. 1957–1976: Указ. содержания. Москва, 1988.

С. А. Захаркін

Стаття оновлена: 2006