Вопросы теоріи и психологіи творчества - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вопросы теоріи и психологіи творчества

«ВОПРО́СЫ ТЕО́РІИ И ПСИХОЛО́ГІИ ТВО́РЧЕСТВА» Виходили у Харкові 1907–23 як наук. збірник (усього 8 вип.). Засн. з метою популяризації ідей О. Потебні та істор. поетики О. Веселовського, згодом публікувалися також матеріали з історії та психології худож. творчості, заг. питань естетики, мовознавства, історії театру тощо. Автори публікацій – критики харків. літературознав. школи (Д. Овсянико-Куликовський, А. Горнфельд, Д. Харцієв, І. Гливенко, Є. Анічков, О. Погодін, М. Гершензон). Серед опубл. праць – матеріали з наук. спадщини О. Потебні, дослідж. Б. Лезина та О. Білецького.

І. Д. Бажинов

Статтю оновлено: 2006