Вопросы химии и химической технологии - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вопросы химии и химической технологии

«ВОПРО́СЫ ХИ́МИИ И ХИМИ́ЧЕСКОЙ ТЕХНОЛО́ГИИ» Засн. 1965, видає Укр. хім.-технол. ун-т (Дніпропетровськ). Наклад – 300 прим. Гол. ред. – М. Бурмістр. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Осн. розділи: заг. та неорган. хімія, хімія неорган. речовин; орган. хімія, технологія продуктів орган. синтезу, біотехнологія; фіз. хімія; аналіт. хімія; електрохімія; синтез і технологія високомолекуляр. сполук; композиц. матеріали; технологія переробки рослин. сировини; хім. технологія переробки горючих копалин; технологія силікатів; процеси й апарати хім. вироб-ва, захист від корозії; теплоенергетика хім.-технол. процесів; технологія машинобудування, устаткування хім. вироб-ва; автоматизація вироб. процесів, метрологія і комп’ютерна хімія; економіка хім. підпр-в, менеджмент і маркетинг; знешкодження та утилізація пром. відходів.

М. А. Чиж

Стаття оновлена: 2006